Kontakt oss

Ta kontakt på telefon for spørsmål og bestilling, eller bruk linken under.

Catering Partner As
5582 Ølensvåg

Telefon: 53 77 50 32

Felles postmottak og bestilling:

post@cateringpartner.no Tlf. 53 77 50 32 


 Daglig leder: Egil Jørgensen
 egil@cateringpartner.no Tlf. 90 92 61 71 
   
 Personal leder: Maryann Gangstø
 maryann@cateringpartner.no Tlf. 48 89 68 77 
   
 Kjøkkensjef: Kjartan Bokn
 kjartan.bokn@cateringpartner.no Tlf. 47 48 47 10 
   
 Prosjektansvarlig: Lise Mari T. Langkås
 lise.mari@cateringpartner.no Tlf. 90 76 82 80 
   
 Resepsjonsleder: Else Halleland
 else.halleland@cateringpartner.no Tlf. 48 89 87 25 
   
 Renholdsleder: Ann Kristin Skålnes  
 anki@cateringpartner.no Tlf. 48 89 31 91 
   
 Kostkontroller/faktura: Anne Iren Mosdal
 anne.iren.mosdal@cateringpartner.no Tlf. 53 77 50 24 
   
 Personalkoordinator: Malene Haraldsen
 malene.haraldsen@cateringpartner.no Tlf. 99 12 97 71 
Utviklet av NetPower
©2014 |  CATERING PARTNER AS  |  5582 Ølensvåg  |  TELEFON 53 77 50 32  |  POST@CATERINGPARTNER.NO